De Praktijk – Reflexxie

In onze praktijk worden individuele en groepsbehandelingen gegeven voor volwassenen vanaf 18 jaar. Wij werken voornamelijk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader en clientcentered psychotherapie. Tevens geven wij EMDR-behandelingen en schematherapie. Een vakkundig psychodiagnostiek onderzoek doen wij ook voor u. Wij onderzoeken ADHD, persoonlijkheid en intelligentie. Deze onderzoeken kunnen een onderdeel van uw behandeling zijn.

Wij werken volgens de richtlijnen van de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en zoals voorgeschreven is in de WGBO. Daarin staan alle vastgestelde rechten van cliënten opgesomd en de plichten van de behandelaren. Vanzelfsprekend zijn wij ook aangesloten bij beroepsverenigingen, waaronder de NIP en NVP. Het Mentaal Beter Netwerk heeft een klachtenreglement waar u gebruik van kunt maken. Dit is in de kwaliteitswaarborging van ons beroep zeer belangrijk.

Ons werkterrein betreft:

 • Depressie
 • Angststoornissen
 • Eetstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Trauma

Aan de volgende cliënten kunnen wij geen zorg bieden:

 • Cliënten die een opname nodig hebben. Wij bieden geen dagopvang of crisisopvang.
 • Cliënten met een langdurige psychiatrische behandelvoorgeschiedenis.
 • Cliënten met een specifieke fobie.
 • Cliënten met verslavingsproblematiek.
 • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag. Dit verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Dit vraagt om expertise die wij niet in huis hebben.
 • Cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis.
 • Cliënten met een psychotische stoornis.
 • Cliënten met een IQ onder de 80.

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een instelling die u passende zorg kan bieden.

De groepsbehandelingen

Binnen Reflexxie geven wij diverse groepsbehandelingen.

Cognitieve Gedragstherapiegroep (CGT-groep)
Voor de meeste van de boven genoemde problemen is cognitieve gedragstherapie de meest effectieve manier van behandeling gebleken. Wij geven deze behandeling als volwaardige behandeling (ook) in groepsverband. Dit heeft een aantal voordelen, namelijk u krijgt herkenning, erkenning, heeft voorbeelden van hoe andere mensen dingen oplossen en u kunt direct met uw klachten aan de slag in een veilige ‘oefensetting’. 

Zelfbeeldtraining – ‘Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen’.
Deze training wordt een aantal maal per jaar gegeven op verschillende dagen en tijden. In de training leert u aan de hand van een aantal oefeningen de spotlight te leggen op positieve kanten van uzelf, zodat u zich beter gaat voelen over uzelf. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van anderhalf uur en maximaal 10 deelnemers. Als u geïnteresseerd bent in deze training, kunt u zich aanmelden via uw intaker of behandelaar. Voor aanvang van de groep krijgt u een gesprek met een van de groepstrainers. In dit gesprek gaan wij na of u in aanmerking komt voor deze behandeling.

Groepsbehandeling schematherapie

Onze praktijk biedt schematherapie in een groepsbehandeling aan, voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, die merken steeds in dezelfde patronen terecht te komen en deze niet te kunnen doorbreken. Deze patronen ontwikkelen zich in de kindertijd en breiden zich uit in het verdere leven. Vaak ervaren zij bijzonder emotioneel (zichtbaar of onzichtbaar) te reageren op situaties, waarbij deze emotionele reactie niet helemaal in verhouding staat tot de ernst van de situatie. Schematherapie combineert elementen uit verschillende therapievormen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van cognitieve-, gedragsmatige- en ervaringsgerichte technieken en is een effectief bewezen methode voor het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen.

We kiezen voor een groepsbehandeling omdat dit u beter helpt erachter te komen wat anderen bij u oproepen en hoe u op anderen reageert. Hierdoor zijn in een groepsbehandeling hinderlijke patronen meer zichtbaar en voelbaar dan in een individuele therapie en dus beter bewerkbaar.

Overig trainingsaanbod

De zelfbeeldtraining  kunt u ook volgen zonder verwijzing van uw huisarts. Binnen Reflexxie Care worden ook diverse andere trainingen aangeboden, zoals Assertiviteitstraining, Faalangsttraining e.d. Klik HIER voor meer informatie.