In geval van crisis

Als er sprake is van een crisis, adviseren wij u om contact op te nemen met uw behandelaar en met uw huisarts. In de avonduren of in het weekeinde adviseren wij contact op te nemen met de SMASH (de huisartsenpost) 070-346 96 69.
Buiten kantooruren wordt de psychiatrische crisisdienst ingeroepen op verwijzing van huisartsen. Zij komen uw situatie beoordelen en kunnen indien nodig een spoed opname voor u regelen in een psychiatrisch ziekenhuis.