Intelligentietesten

Bij Reflexxie Care testen wij volwassenen en kinderen op gebied van intelligentie (IQ) en neuropsychologie.

Kinderen (6 t/m 16)

Heeft uw kind lager gescoord op de Citotoets of op de NIO dan u had verwacht? Bent u het niet eens met het advies voor een middelbare school? Om meer gericht te kunnen zoeken naar de juiste middelbare school hebben wij een speciaal aanbod, namelijk een 2nd Opinion Cito bij kinderen in het basisonderwijs.
Lukt het leren van uw niet goed, blijven schoolprestaties achter? Heeft u het idee dat uw kind het niveau wel aan kan, maar komt het er niet uit? Dan is het een goed idee om uw kind te laten testen op zijn/haar intelligentie. Door een IQ meting te doen, kunt u erachter komen wat het niveau van uw kind is, maar ook wat sterke en zwakke punten van uw kind zijn (verbaal, inzicht, tempo e.d.).

Werkwijze
Een IQ-test bij Reflexxie care wordt afgenomen door een bevoegd psychodiagnosticus. Wij gebruiken hiervoor de WISC IIINL , de gouden standaard op het gebied van intelligentietest bij kinderen tussen 6-16 jaar. Wij bieden een snelle en korte versie aan waarbij dezelfde dag nog uitslag gegeven wordt. Tevens kunt u kiezen voor een meer uitgebreid onderzoek, waarin ook faalangst, concentratie e.d. onderzocht kunnen worden.

2nd opinion Cito/IQ-test standaard
Hierin meten wij het I.Q. van uw kind, zodat u het intelligentie-niveau kunt vergelijken met de uitslag op de Cito of NIO. Na een kort telefoongesprek, wordt er per email een vragenlijst toegestuurd. De testafname duurt ± 2½uur. Aan het eind van de dag is er een kort uitslaggesprek en krijgt u de IQ-scores op papier mee naar huis.
Kosten: €425 (incl. btw).

IQ-test en neuropsychologisch onderzoek
Als u meer wilt weten dan de alleen de intelligentie van uw kind, bieden wij een uitgebreider onderzoek aan, waarin ook concentratie en mogelijk faalangst worden meegenomen in het onderzoek. U betaalt daarin per losse modules die u onderzocht wilt hebben. Als u zowel een IQ-test als concentratie en faalangstonderzoek wilt, duurt de testafname bij uw kind duurt ± 3 uur. Binnen een week wordt met u de uitslag besproken en krijgt u een rapportage mee naar huis. Kosten: €645 (incl. btw).

Volwassenen (16 jaar en ouder)

In het volwassen leven kan het ook erg zinvol zijn om uw IQ te laten meten. Bent u student en lukt het maar moeilijk? Twijfelt u of u moet gaan studeren? Of bent u gewoon nieuwsgierig of loopt u vast in het werk? Of wellicht bent u op zoek naar een baan en kan deze test inzicht geven in of u de baan aan kunt? Of bent u gewoon nieuwsgierig?
Het kan ook zijn dat u in uw werk vastloopt, onderpresteert of het niet meer leuk vindt. Ook kunt u burn-out raken als u uzelf en/of als anderen u continu overschatten of onderschatten. Allemaal zaken waar intelligentie een grote rol in kan spelen.

Werkwijze
Een IQ-test bij Reflexxie care wordt afgenomen door een bevoegd psychodiagnosticus. Wij gebruiken hiervoor de WAIS, de gouden standaard op het gebied van intelligentietest bij volwassenen vanaf 16 jaar.
Er vindt een kort telefonisch gesprek plaats waarin wordt gekeken wat uw doel van de test is en extra informatie wordt gegeven. De testafname neemt ± 3 uur in beslag.
Kosten: €645 (incl btw).

Indien u een uitgebreider onderzoek wenst, bijvoorbeeld ook naar concentratie en faalangst en/of andere neuropsychologische functies, informeert u dan voor de mogelijkheden.

Aanmelding

Voor informatie of aanmelding kunt u mailen naar info@reflexxie.nl of kunt u bellen naar 070-3698704.

Assessments

Informatie volgt