Vergoeding

Wij bieden u zorg die vergoed wordt door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket, zowel voor de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ . Sinds 2014 is de GGZ onderverdeeld in deze twee typen zorg en wij bieden deze zorg allebei.
Het verschil tussen beiden heeft te maken met het aantal gesprekken dat uw zorgverzekeraar vergoedt. In de Generalistische Basis GGZ krijgt u ongeveer 10 gesprekken vergoed. In de Specialistische GGZ krijgt u meer gesprekken vergoed, omdat er dan sprake zal zijn van meer complexe en meer ernstige klachten.
Onze praktijk valt onder de instelling Mentaal Beter (www.mentaalbeter.nl). Mentaal Beter heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Bijna alle zorg door Reflexxie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit uw basispakket GGZ. De factuur voor de behandeling wordt (aan het einde van de behandeling of na een jaar) rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.
De kosten van de CGT-groep en de zelfbeeldtraining kunnen ook vergoed worden vanuit het basispakket GGZ.

Eigen risico

Het vastgestelde verplicht medisch eigen risico is zowel voor 2018 als voor 2019 gezet op €385,-. Onze intakes en behandelingen vallen onder dit verplicht medisch eigen risico. Dit eigen risico wordt in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar aan het einde van uw afspraken/behandeling. De startdatum van uw intake geldt als peildatum van het medisch eigen risico.

No-show tarief

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur van tevoren. Afspraken op maandag moeten op vrijdag voor 13.00 uur worden afgezegd. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, moeten wij de afspraak in rekening brengen. U ontvangt hiervoor een factuur van €65,-. Deze factuur kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Verwijsbrief

Om uw behandeling vergoed te krijgen, heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Op deze verwijsbrief dienen de volgende gegevens te staan:

 • De datum van verwijzen (deze moet vóór de datum van het eerste gesprek liggen en mag maximaal een half jaar oud zijn);
 • Naam, adres en woonplaats van u (de zogenoemde NAW-gegevens);
 • Naam, adres en woonplaats van de verwijzer, in dit geval uw huisarts met daarbij de functie;
 • De AGB-code van de huisarts;
 • Handtekening en/of stempel van de praktijk;
 • Een expliciete uitspraak over (een vermoeden van) een psychische (DSM-V) stoornis, zoals bijvoorbeeld een Angststoornis, Depressieve Stoornis, PTSS, ADHD etc;
 • Een uitspraak of het een doorverwijzing voor generalistische basis GGZ (GB-GGZ) betreft of voor de gespecialiseerde ggz/specialistische GGZ (S-GGZ).

Indien er een van deze gegevens ontbreekt, is de verwijsbrief helaas niet geldig.

 

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij onze praktijk via telefoonnummer 070-369 8704 op een van de onderstaande tijden van ons aanmeldspreekuur. Als u belt, wordt u een aantal vragen gesteld om een inschatting te maken of wij de juiste zorg aan u kunnen bieden. Dit gesprek zal ongeveer 10-15 minuten duren. Er zal geprobeerd worden direct een intakegesprek met u te plannen (afhankelijk van onze wachtlijst). De tijden van ons aanmeldspreekuur zijn:
– Woensdag van 9.00 – 11.00 uur
– Vrijdag van 10.30 – 12.30 uur

Om behandeling vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar zijn een geldig legitimatiebewijs en verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Het is belangrijk dat u al in het bezit bent van de verwijsbrief bij uw aanmelding. Enkele huisartsen zullen de verwijsbrief direct naar ons toesturen via een beveiligd systeem. U dient dan wel zelf contact met ons op te nemen.

Vanzelfsprekend wordt uw aanmelding vertrouwelijk behandeld.

Exclusie-criteria

Wij kunnen helaas geen zorg bieden aan cliënten waarbij er sprake is van onderstaande problematiek:

 • Cliënten die een opname nodig hebben. Wij bieden geen dagopvang of crisisopvang.
 • Cliënten met een langdurige psychiatrische behandelvoorgeschiedenis.
 • Cliënten met verslavingsproblematiek.
 • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag. Dit verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Dit vraagt om expertise die wij niet in huis hebben.
 • Cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis.
 • Cliënten met een psychotische stoornis.
 • Cliënten met een IQ onder de 80.

Daarnaast worden relatieproblemen, werkproblemen, aanpassingsproblemen en specifieke fobieën sinds 2014 niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie de website www.veranderingenindezorg.nl. Binnen Reflexxie-Care kunt u als particulier voor deze laatst genoemde problemen wel zorg wel krijgen. Klik HIER voor meer informatie.